Selecteer een pagina

 EEN VIERING VOL DIVERSITEIT

zondag 8 oktober, 12.30 uur

De werkgroep Kleurrijk Verbonden (vh Roze Vieringen) heeft als doel de diversiteit onder mensen beter zichtbaar te maken en de acceptatie van LHBTQIplus in kerken te bevorderen.
Plaats: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn . Contactpersonen: Ede Veenstra-Hoogbruin en Vincent Veenstra
Email: rozevieringenhoorn@gmail.com

Voorafgaand aan de roze viering Kleurrijk Verbonden organiseert de werkgroep een lunch voor ieder die wil.

De Lunch

De Regenboogvlag

 

Na de dienst wordt de Regenboogvlag gehesen vanaf het Foreestenhuis.

Kerkviering vol diversiteit

Kleurrijk Verbonden en Verweven levens.
Nadat Ede en Vincent de regenboogvlag hebben gehesen begint de dienst Kleurrijk Verbonden met als thema ‘ verweven leven’.Na samenzang en gedichten, liederen en scenes uit het dagelijks leven voegen we onze persoonlijke behoeften en wensen aan het grote weefwerk toe.

Tot slot zingen we samen:

Naar verten die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander

 

Het werkverband Kleurrijk Verbonden en Q.ColorRi willen op een open manier omgaan met geloven en liturgie. Zin om mee te denken of te werken? mail voor meer info naar:  rozevieringenhoorn@gmail.com